Khoa Y ĐHQG-HCM thường xuyên mở các khóa đào tạo liên lục sau ĐH cho lĩnh vực y học (CME), dược học (CPE), điều dưỡng (CNE).
Ngoài ra, Khoa cũng mở những khóa đào tạo về Quản lý bệnh viện và Kính tế y tế. Chủ đề các khóa học xoáy vào quản lý chất lượng, nhân lực, tài chính, hậu cần, công nghệ thông tin, truyền thông,...

Khoá học này dành cho các đối tượng là cử nhân Xét nghiệm, cử nhân Sinh học, cử nhân Hóa học và Dược sĩ đại học. Tham gia khoá học, học viên sẽ được học lý thuyết và thực hành về các kỹ thuật miễn dịch huyết học ứng dụng trong chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh (kỹ thuật điện di miễn dịch huyết thanh, điện di protein huyết thanh, điện di huyết sắc tố), kỹ thuật trong huyết sinh học và vi sinh…..Kết thúc khoá học, học viên sẽ được Khoa Y – ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ ĐTLT loại A có giá trị toàn quốc. 

Khoá học “Kỹ thuật Real-time PCR và PCR điện di” được thiết kế nhằm giúp các học viên có thể nắm bắt nguyên tắc và cách thức thực hiện kỹ năng Real-time PCR và PCR điện di, biết được vai trò và ý nghĩa của từng bước, từng hóa chất trong quy trình PCR, phân tích được các kết quả real-time PCR trên các loại máy real-time PCR khác nhau. Đồng thời, có thể xử lý được tất cả các vấn đề bất thường có thể xảy ra với kết quả. Sau khoá học, học viên sẽ được Khoa Y – ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ ĐTLT loại A có giá trị toàn quốc.
Xem chi tiết khóa học tại www.daotaolientuc-medvnu.edu.vn

Khoá học dành cho các đối tượng là Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ gia đình, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Tâm lý đang công tác trong lĩnh vực tâm thần. Với đội ngũ giảng viên hàng đầu trong và ngoài nước đang giảng dạy và công tác trong lĩnh vực tâm thần. Khoá học sẽ giúp học viên trang bị, bổ sung và cập nhật kiến thức, kỹ năng, thái độ cho cán bộ chuyên ngành tâm thần trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, giúp cho học viên có khả năng điều hành các quy trình chẩn đoán, theo dõi điều trị và phục hồi chức năng về sức khoẻ tâm thần. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Khoa Y – ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ ĐTLT loại A có giá trị toàn quốc.
Xem chi tiết khóa học tại www.daotaolientuc-medvnu.edu.vn

Khoá học được thết kế dành cho đối tượng là Bác sĩ đa khoa đang công tác tại các cơ sở y tế. Khoá học sẽ cung cấp các kiến thức căn bản chuyên ngành Tai Mũi Họng thường gặp, giúp cho các bác sĩ chuyên khoa hiểu được và là cơ sở để học lên những bậc cao hơn trong chuyên ngành Tai Mũi Họng. Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Khoa Y – ĐHQG-HCM cấp chứng chỉ ĐTLT loại A có giá trị toàn quốc.
Xem chi tiết khóa học tại www.daotaolientuc-medvnu.edu.vn