AVTC (IC3) là khóa học dành cho sinh viên chưa đạt ngưỡng AV đầu vào của Khoa Y. Khóa học này hệ thống. chuẩn hóa kiến thức tiếng Anh cơ bản, sau đó nâng cao trình độ. Nội dung giảng dạy tích hợp tiếng Anh tống quát và tiếng Anh theo ngữ cảnh Y, RHM, D. Sinh viên ngành nào sẽ tiếp cận tài liệu theo ngữ cảnh của chuyên ngành đó

AVTC (IC2-B) là khóa học dành cho sinh viên chưa đạt ngưỡng AV đầu vào của Khoa Y. Khóa học này hệ thống. chuẩn hóa kiến thức tiếng Anh cơ bản, sau đó nâng cao trình độ. Nội dung giảng dạy tích hợp tiếng Anh tống quát và tiếng Anh theo ngữ cảnh Y, RHM, D. Sinh viên ngành nào sẽ tiếp cận tài liệu theo ngữ cảnh của chuyên ngành đó

AVTC (IC2-A) là khóa học dành cho sinh viên chưa đạt ngưỡng AV đầu vào của Khoa Y. Khóa học này hệ thống. chuẩn hóa kiến thức tiếng Anh cơ bản, sau đó nâng cao trình độ. Nội dung giảng dạy tích hợp tiếng Anh tống quát và tiếng Anh theo ngữ cảnh Y, RHM, D. Sinh viên ngành nào sẽ tiếp cận tài liệu theo ngữ cảnh của chuyên ngành đó

AVTC (IC1-B) là khóa học dành cho sinh viên chưa đạt ngưỡng AV đầu vào của Khoa Y. Khóa học này hệ thống. chuẩn hóa kiến thức tiếng Anh cơ bản, sau đó nâng cao trình độ. Nội dung giảng dạy tích hợp tiếng Anh tống quát và tiếng Anh theo ngữ cảnh Y, RHM, D. Sinh viên ngành nào sẽ tiếp cận tài liệu theo ngữ cảnh của chuyên ngành đó

AVTC (IC1-A) là khóa học dành cho sinh viên chưa đạt ngưỡng AV đầu vào của Khoa Y. Khóa học này hệ thống. chuẩn hóa kiến thức tiếng Anh cơ bản, sau đó nâng cao trình độ. Nội dung giảng dạy tích hợp tiếng Anh tống quát và tiếng Anh theo ngữ cảnh Y, RHM, D. Sinh viên ngành nào sẽ tiếp cận tài liệu theo ngữ cảnh của chuyên ngành đó

Khóa luyện thi chứng chỉ tin học quốc tế MOS được thiết kế dành cho sinh viên Khoa Y. Giảng dạy theo phương pháp hướng dẫn thực hành trực tiếp theo khả năng của từng sinh viên, giúp sinh viên học được thoải mái và hiệu quả. Nội dung học sẽ chú trọng về thực hành thực tế đảm bảo học viên học xong có thể làm thực tế được. Chứng chỉ tin học quốc tế MOS giúp sinh viên học tập và làm việc hiệu quả hơn. Giảm 100% học phí cho SV đăng ký sớm nhất, 50% cho hai SV tiếp theo.

Khóa English for PBL discussion dành cho SV có trình độ tiếng Anh từ 4.5 IELTS trở lên. Khóa học củng cố và nâng cao kỹ năng diễn đạt ý, thảo luận vấn đề bằng tiếng Anh. Bài tập thực hành là các ca lâm sàng cơ bản được biên soạn riêng cho mục tiêu của lớp.  Đăng ký đợt 2 từ 35/5/2020 đến 15/6/2020. Giảm 100% học phí cho SV đăng ký sớm nhất, 50% cho hai SV tiếp theo. 


Khóa học được thiết kế đặc biệt cho SV Y khoa tiếp cận Bệnh án điện tử (EMR) theo Thông tư số 54 năm 2017 của Bộ Y Tế.
Khóa học trang bị cho SV kỹ năng thực hành nghề nghiệp trên hệ thống bệnh án điện tử  ERM. SV hiểu được nguyên lý của ERM. Từ đó, biết cách sử dụng phần mềm bệnh án điện tử của bất kỳ bệnh viện nào.
Giảm 100% học phí cho SV đăng ký sớm nhất, 50% cho hai SV tiếp theo.