iLEARN cung cấp thông tin, sự kiện về các buổi seminar, workshop liên quan đến linh việc dạy và học của GV, SV Khoa Y.
Sinh hoạt học thuật và nghiên cứu khoa học là hoạt động quan trọng của giảng viên và sinh viên Khoa Y ĐHQG-HCM.

  • SMAC là nơi SV chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập.
  • RESEARCH HUB là điểm đến của Thầy Cô và Sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học.  Research Hub ươm mầm những nhân tố xuất sắc - nhân tố con người và chủ đề nghiên cứu.