BẢN TIN

Vai trò của hệ thống iLEARN trong hoạt động đào tạo

 
 
Picture of trind
Vai trò của hệ thống iLEARN trong hoạt động đào tạo
by trind - Monday, 23 March 2020, 10:50 AM
 
Trước sự tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện đại, Khoa Y ĐHQG-HCM chú trọng thay đổi phương thức triển khai hoạt động đào tạo để các bác sĩ ra trường không bị tụt hậu trước xu thế phát triển của giáo dục đại học 4.0. Cạnh tranh nghề nghiệp của các bác sĩ y khoa sẽ lớn hơn và ở hình thức khác hơn nhiều lần vì các bác sĩ không cần phải về sống ở một nơi để làm công việc ở nơi đó mà thôi.


Trong lĩnh vực đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe như Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Hình ảnh học, Y học cộng đồng, ứng dụng learning đang trở thành xu thế. Đặc biệc, ngày càng nhiều trường đào tạo y khoa trên thế giới chú trọng khai thác các lợi ích của eLearning: khả năng truy cập được (accessibility), tính khả chuyển (interoperability), tính thích ứng (adaptability), tính sử dụng lại (reusability), tính bền vững (durability).