BẢN TIN

Triển khai giảng dạy lý thuyết trên iLEARN

 
 
Picture of trind
Triển khai giảng dạy lý thuyết trên iLEARN
by trind - Tuesday, 17 March 2020, 10:36 PM
 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban chủ nhiệm Khoa Y khuyến khích giảng viên giảng dạy nội dung lý thuyết của các môn học/module trên hệ thống hỗ trợ dạy và học iLEARN.

Qua đó, sinh viên có thể tiếp cận phần kiến thức lý thuyết thông qua các video do GV ghi hình sẵn, các buổi thảo luận trên diễn đàn nội bộ lớp học. Đồng thời, SV có thể làm bài tập với nhiều dạng thức câu hỏi khác nhau. Ví dụ, quizz, trắc nghiệm, tự luận,...

Đối với các thảo luận trên diễn đàn, SV đặt câu hỏi và cùng nhau thảo luận. Giảng viên cũng sẽ tham gia thảo luận và giải đáp thắc mắc của SV đối với những topics mà SV chưa thống nhất trong quá trình thảo luận. GV có lịch online trên diễn đàn. Lịch này được phổ biến đến SV trong TKB.

Phương thức đánh giá trong các bài học lý thuyết được mô tả trong từng môn học / module.