BẢN TIN

Tính chính thức của các bài học trên iLEARN

 
 
Picture of trind
Tính chính thức của các bài học trên iLEARN
by trind - Tuesday, 17 March 2020, 10:58 PM
 

iLEARN vừa là hệ thống duy nhất vừa có tính chính thức của Khoa Y. Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đã khuyến khích các trường đại học đào tạo y khoa triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 117/QĐ-TTg về “Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. 

Khoa Y chính thức sử dụng iLEARN để quản lý và đánh giá quá trình học tập của sinh viên. Trên iLEARN, tất cả các hoạt động giảng dạy của GV, các phần thảo luận trên forum giữa SV-SV, SV-GV, và các tài liệu giảng dạy như video, files, live đều được ghi nhận và xác thực.

Việc tham gia lớp học trên iLEARN của SV cũng được điểm danh, như một sự ghi nhận thời lượng tham gia lớp học của SV.

Nội dung giảng dạy sẽ mang tính chính thức, làm cơ sở để GV ôn tập trên lớp trước kỳ kiểm tra / thi tập trung.